*Harga & Berat Produk ETL*

Harga Produk ETL 2020
(Harga Bisa Berubah Sewaktu-waktu)

❤️Wwp tanpa pen❤️
Harga jual 4.200.000
Arisan :
10 bulan = 420.000
5 bulan   = 840.000
==

❤️Wwp + Rocket❤️
Harga jual 6.200.000
Arisan :
10 bulan = 620.000
5 bulan   = 1.240.000
==

❤️Cpd tanpa pen❤️
Harga jual 2.190.000
Arisan :
10 bulan = 219.000
5 bulan   = 438.000
==

❤️Cpd & Pen❤️
Harga jual 4.190.000
Arisan :
10 bulan = 419.000
5 bulan   = 838.000
==

❤️ET & ETBP❤️
Harga jual ET 9.500.000
Harga Jual ETBP 3.500.000
Arisan ET :
10 bulan = 950.000
5 bulan   = 1.900.000
Arisan ETBP :
10 bulan = 350.000
5 bulan   = 700.000
==

❤️LMA❤️
Harga jual 6.000.000
Arisan :
10 bulan = 600.000
5 bulan = 1.200.000
==

❤️Cfv❤️
Harga jual 6.000.000
Arisan :
10 bulan = 600.000
5 bulan = 1.200.000

Berat Produk Etl :

  • Wwp Walter = 23 Kg
  • Wwp = 22 Kg
  • Cpd = 12 Kg
  • Cpd Walter = 13 Kg
  • LMA = 8 Kg
  • Cvf = 10 Kg
  • ET = 18 Kg
  • ETBP = 10 Kg